Đặt bàn tại MAISON MARUNOUCHI / Four Seasons Hotel Marunouchi Tokyo

- Our dress code is casual. (Please kindly note that we have to refuse guests wearing excessively casual clothes, such as no-sleeve tops and flip-flops.)
- We may have to cancel your reservation if you do not arrive within 15 minutes after the reservation time. Please kindly make sure you will contact us when you are late.
- Tables are available for two hours.
- Please be note that we may not be able to fulfill your request for a specific table.
- For the reservation of a table for more than 7 guests, please directly contact the restaurant.

Cancellation fees:
Contacting us on the day: 100%
Contacting us the day before: 50%

Contact: +81 3-5222-5880
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギーやお食事制限がある場合は、人数、食材をご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.