Đặt bàn tại Rokkakudo - 蒲郡クラシックホテル

▶ [Business hours for dinner time] ▶ ︎ Business hours may change without notice due to social conditions. ▶ We do not accept seat selection or requests. Please note. ▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ Customers using private rooms will be charged a separate private room fee of 3,800 yen. ▶ Gamagori Classic Hotel Food Allergy Support https://www.gamagori-classic-hotel.com/allergy/ Telephone Inquiries: 0533-68-1111

Yêu cầu

Do you have food allergies?
If "Yes", please fill in the food allergies

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.