Đặt bàn tại GARB Tokyo

[Business hours] [Weekdays] OPEN 11:30-CLOSE 23:00 LUNCH / 11:30-14:30 (lo) 14:20 (last entry) CAFE / 11:30-16:30 (lo) 16: 20 (Last entry) DINNER / 17:30-21:00 (lo) 20:45 (Last entry) BAR / 21:00-22:30 (lo) *Closed from 17:00-17:30 I'll take it.

[Saturdays, Sundays, and holidays] OPEN 11:30-CLOSE 22:00 LUNCH / 11:30-14:30 (lo) 14:20 (last entry) CAFE / 11:30-21:30 (lo) DINNER / 17:00 ~20:30 (lo) ~ 20:00 (Sundays and holidays) BAR / 20:30 ~ 21:30 (lo) 20:00 ~ 21:30 (Sundays and holidays)

Order by phone (03-5220-0440) ) is also available.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Please fill in if you have food allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.