Đặt bàn tại Kissuitei / Hotel Europe

The encounter between the characteristics of the ingredients and the skillful technique colors the tabletop
[Business hours]
《Morning》
7:00 - 10:00

《Lunch Fri, Sat, Sun, Holidays》
11:30 - 13:30 (LO) / 14:30 Closed
*Lunch is closed from Monday to Thursday Let's eat.
*The sushi buffet will be open as usual on the 2nd and 4th Thursdays.


《Dinner》
17:30 - 20:00 (LO) / 21:30 Closed

《Holidays》
Every Monday and Wednesday


▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly when making a reservation for more than 5 people.


[Telephone inquiries] 0956-27-0414
* If the number of people is reduced, the cancellation fee will be 100% from 17:00 the day before.
*Please refrain from entering the store in work clothes or swimwear.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know. If not, please write "none".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.