Đặt bàn tại Bois de Boulogue

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 9 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 03-3503-1612
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

食材によるアレルギーや食事制限・制約のあるお客様はご記入ください。当日ご来店時にも詳細を確認いたします。
ブローニュ友の会、会員の方は下記に会員番号を入力してください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.