Đặt bàn tại Okonn

Sea urchin clay pot rice will be charged extra due to the soaring raw material prices. There is no information for a la carte. Please note. Inquiries by phone: 03-3469-5004 (Please call us if you are in a hurry as we are currently preparing rice.) ▶▶ Click here for takeout reservations ◀◀

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.