Đặt bàn tại TAVERN by the green

▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶If you cannot contact us after the reservation time is over 30 minutes, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. ▶For reservations of 13 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 03-5778-4534
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận