Đặt bàn tại TEPPANYAKI 10 Shibuya Scramble Ten

Thank you for using TEPPANYAKI10SHIBUYA. Business hours are as follows. LUNCH 11:00~15:30(LO 14:30) DINNER 17:00~22:00(LO 21:00) Please contact the store at once. *"TEPPANYAKI 10 SHIBUYA" and "Teppanyaki Ten Bunkamura-dori Honten" are different stores. *Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 7 people or more.
Inquiries by phone: 03-6452-6229
***The contents of the dishes may change depending on the purchase situation. Please note. ***
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
We are currently not accepting message plate requests. Also, please note that we may not be able to meet your request for seat designation. (We recommend confirming by phone)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.