Đặt bàn tại Tokyo Whisky Library

▶Reservation will be automatically cancelled if we cannot contact you after 15 minutes of the reservation time. Please contact directly if you want to postpone.
▶For cancellation on the day or one day in advance, please directly call to the shop
(TOKYO Whisky Library 03-6434-1163).
▶For food allergy, please inform us in advance.
▶Part of menu will be changes due to different seasons.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.