Đặt bàn tại Japanese Cuisine "Karamatsu" - SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU

▶Menu items may change according to ingredient availability.
▶Please inform our staff in advance of any food allergies.
▶All seats are non-smoking.
▶Menus and prices may change without advance notification. Photos are all images.
▶Table request may not accept depends on availabilities.
▶Following cancellation policy is applied to a party of more than 10 guests. (100% on the booking day, 50% on the day before, and 30% to 2 day prior)
▶Please note that not valid with any other discount combined.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.