จองที่ร้าน bb9

■The price fluctuates by seasonal ingredients arrival status.(20,000~ JPY)
*Tax and service fee excluded.
■We will keep credit card information with total price of your reservation, but the settlement will not be made unless it conflicts with the cancellation policy. Please pay at the store.
■Cancel Policy
4 days before -> 50% a day before -> 100%
■Children are not allowed entering shop.
■Reservation time.
Lunch 12:00~
Dinner 18:00~, 19:00~
■We might not be able to serve some dishes if you are late for the reservation time.
■Please inform us of any allergies, like, or dislike.
※Those who can not eat raw items can not accept reservations.
Ex,)Soybean·buckwheat·milk·egg·wheat·peanut·shrimp·crab·scrape·crustacean·sheep·pig·pigeon·duck·deer·insect·oyster·game meats
■We do not allow bringing your own wine.

การร้องขอ

Please write if you have allergy ingredients.
Example) Soybean · buckwheat · milk · egg · wheat · peanut · shrimp · crab · scrape · crustacean · sheep · pig, pigeon · duck · deer · insect · oyster · game meats
[Sometimes I can not accept reservations due to allergic ingredients]
[Those who can not eat raw items can not accept reservations.]
Please write the name of the hotel you are staying at, from a foreign customer.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.