จองที่ร้าน bb9

We do not accept debit cards in this net reservation.

■The price fluctuates by seasonal ingredients arrival status. (10,000 - 15,000 JPY)
*Tax and service fee excluded. (The service fee includes fuel costs for firewood of 2 tons per month.)
■We will keep credit card information with total price of your reservation, but the settlement will not be made unless it conflicts with the cancellation policy. Please pay at the store.
■Cancel Policy
4 days before -> 50% a day before -> 100%
■Reservations are available from 2 to 6 people from online reservation. Please call to the shop directly if there are more than 7 people.
■Children are not allowed entering shop.
■We use fire-wood for cooking, so there is a limitation for reservation start time.
- Lunch 12:00~
- Dinner 18:00~, 19:00~, 20:00~
■We might not be able to serve some dishes if you are late for the reservation time.
■Please inform us of any allergies, like, or dislike.
■We do not allow bringing your own wine.
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

I will ask for allergies, weak food ingredients.
Example) Soybean · buckwheat · milk · egg · wheat · peanut · shrimp · crab · scrape · crustacean · sheep · pig, pigeon · duck · deer · insect
[Sometimes I can not accept reservations due to allergic ingredients]
Please write the name of the hotel you are staying at, from a foreign customer.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.