จองที่ร้าน Cheese Tavern Cascina

・Reservations that fail to show within 15 minutes will be released for walk-in guests. All members in your party must be present before being seated.
・Please inform us in advance if you have application (birthday, wining and dining etc.) of dinner party, food allergies etc.
・Please kindly note that we cannot guarantee any particular table.
・For private rooms and various plans, please contact the restaurant directly when booking for 9 people or more
・Booking Please enter the total number of people and in the case of children with age and number of people fill in the following request column

การร้องขอ

If you are using a Anniversary plate (¥ 2,000), please fill in.
If you have any food allergies, please let us know in advance.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.