จองที่ร้าน Edomae Kisen

【About Online Reservation】

1.Please select the number of people, time zone, number of children and so
on.
2.Please select your preferred category.
3.Please select your preferred date and time from the calendar above.
4.Please select the "Order for Group" from the course below.
5.Please put the other necessary items and proceed to the "Next step".

【Notice】
There is possibility of asking for changing time schedule or canceling the cruse, when the customers who are booked less than minimum passenger count. In that case, we will contact you before 5days of the reservation date. Please understand of this.

Cancellation fee does not take you

TEL:03-6276-9963 (Open between 11:00 ~ 20:00)

※Cherry BlossomsCruise ※
A cancellation fee will be charged for no-shows

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.