Đặt bàn tại Edomae Kisen

【About Online Reservation】

1.Please select the number of people, time zone, number of children and so
on.
2.Please select your preferred category.
3.Please select your preferred date and time from the calendar above.
4.Please select the "Order for Group" from the course below.
5.Please put the other necessary items and proceed to the "Next step".

【Notice】
There is possibility of asking for changing time schedule or canceling the cruse, when the customers who are booked less than minimum passenger count. In that case, we will contact you before 5days of the reservation date. Please understand of this.

Cancellation fee does not take you

TEL:03-6276-9963 (Open between 11:00 ~ 20:00)

※Cherry BlossomsCruise ※
A cancellation fee will be charged for no-shows
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.