จองที่ร้าน ENEKO Tokyo

Our business hours-
Dinner 6:00 p.m. – 10:00 p.m. (Last Order: 7:00 p.m.)

*Lunch (Limited weekend days only) 12:00 p.m. – 3:00 p.m. (Last Order: 1:00 p.m.)

Closed: Mondays and Tuesdays


▶Reservations that fail to show within 15 minutes will be released for walk-in guests. Please contact us if you are going to arrive up to 15 minutes late.
▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
▶ Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
▶Please fill in the respective box for other requests.
▶Dress code: Smart casual *Guests wearing shorts, sandals, tank tops, jeans, caps, yukata or light clothing will not be allowed into the restaurant.
▶Children under 12 years will not be allowed into the dining area.
▶Please ask for our private rooms (with extra charge) if you are accompanied by children under 12 years old.

*A Room charge of 11,000 yen will be added for private dining.(including tax)

การร้องขอ

Food allergies or ingredients you cannot consume.
How did you know about ENEKO Tokyo? (Please check the boxes below)
Have you ever been to Azurmendi? (Please answer in the "request section" below)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน