จองที่ร้าน Ginza Uchiyama

Thank you for making a reservation for Ginza Uchiyama. Please check the information from the store below before proceeding with your reservation. * For online reservations, we accept reservations up to 90 days in advance. [Cancellation Policy] 3 days before to the day before 50% Cancellation on the day 100% cancellation fee will be charged. Please note. ▶ If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 9 people or more, please contact the store directly. ▶ If you are traveling with children, please call us. ▶ We may not be able to meet your request for vegetarian and vegan food, so please contact the store directly. ▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ Please call us for special occasions such as anniversaries. We will do our best to create a nice space, albeit modestly.

การร้องขอ

Food allergies or dietary restrictions, or fill in ”NO”.
Please understand that we might not able to satisfy all your requests.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.