Đặt bàn tại Ginza Uchiyama

Thank you for making a reservation for Ginza Uchiyama. Please check the information from the store below before proceeding with your reservation. * For online reservations, we accept reservations up to 90 days in advance. [Cancellation Policy] 3 days before to the day before 50% Cancellation on the day 100% cancellation fee will be charged. Please note. ▶ If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 9 people or more, please contact the store directly. ▶ If you are traveling with children, please call us. ▶ We may not be able to meet your request for vegetarian and vegan food, so please contact the store directly. ▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ Please call us for special occasions such as anniversaries. We will do our best to create a nice space, albeit modestly.

Yêu cầu

Food allergies or dietary restrictions, or fill in ”NO”.
Please understand that we might not able to satisfy all your requests.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.