จองที่ร้าน Gion Hanamai

▶Due to preparation reasons, reservations made on the day will cost 30,250 yen (no matter which course you choose) This course includes tax and service charge. ▶Depending on the content, we may not be able to accommodate food allergies, etc., or if you are making a reservation on the same day. Please acknowledge it beforehand. ▶We cannot accept reservations for people who cannot eat fish, raw fish, or seafood, vegetarians, pescatarians, people with gluten allergies, or people whose dietary habits are difficult to substitute in the kaiseki course. yeah. I'm sorry. ▶ Differences in the content of the cooking courses are left up to the head chef due to availability on the day, and we are unable to provide details in advance. The difference between the courses is not in quantity, but in quality. ▶There is only one cooking course per group, and we ask that everyone choose the same course. ▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. For inquiries by phone: 075-541-1820

การร้องขอ

Please let us know if you have any allergies to foods that are harmful to your body. Also, if there is no applicable food, etc., please enter "none".
We may not be able to respond. Thank you.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.