จองที่ร้าน Teppanyaki Kiryu - Hotel Granvia Osaka

▶Please note that it may not always be possible for us to meet your seating requests.
▶If you fail to come within 15 minutes after your reservation time, your reservation may be cancelled unless changed.
Restaurant Reservation☏: 06-6347-1438
▶To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions.
▶Please inquire by phone for a reservation of a party of more than ten.
▶Please note that online limited plans cannot be used in conjunction with other benefits / discounts.
※Images are for illustrative purposes only. The menu items may change without prior notice depending on the supply and seasonal conditions.
※Prices include service charge and consumption tax.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

・Please let us know if you have food allergies to the 7 specified ingredients (wheat, eggs, milk, shrimp, crab, buckwheat, peanuts). * On the day of the event, we will conduct a hearing to ensure safety.・Customers with food allergies other than the 7 specified raw materials (wheat, eggs, milk, shrimp, crab, buckwheat, peanuts) cannot be served food or drinks, giving top priority to customer safety. Please note that there may be cases.・Please note that there is a possibility that allergens may be mixed in during the cooking process as it is cooked in the same kitchen as other menus.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.