จองที่ร้าน Restaurant Kinsui / Hotel Chinzanso Tokyo

▶Please check here for information on changes to business hours and services/safety measures. ▶We will guide you in a private room. We cannot accept requests for private rooms. Please note. (Private rooms can be used for 2 hours and 30 minutes.) ▶Private rooms are not available for limited-time events. (We cannot accept seat reservations) ▶If we cannot contact you within 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. Masu. *Please check the cancellation policy . ▶Dress code: Please refrain from coming to the store wearing sandals or shorts. ▶The photo is an illustration. ▶For reservations for 8 or more people, please contact us by phone. ▶Online reservations will close 7 days before the reservation date. We may be able to provide information even outside of the online sales period. Hotel Chinzanso Tokyo restaurant reservations can be made at 03-3943-5489 (10:00-19:00). ▼Please enjoy the Tokyo Unkai before or after your meal. ▼Please join the Fujita Kanko Group membership program "THE FUJITA MEMBERS" .
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Have you joined the membership program "THE FUJITA MEMBERS"?
If you are a member, please enter your membership number.
If you have any food allergies or dislikes, please let us know. * Regarding the number of people involved * Food allergies (Please provide as much detail as possible, including soup stock, extracts, fillers, etc.) Example: None Example: 2 people, shellfish allergy, including soup stock Example: 1 person, raw seafood You can eat it by heating it. Extract OK

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.