จองที่ร้าน Port dining Rico Rico - Hotel Universal Port

· Online reservation can be booked up to 60 days ahead. For reservations older than 61 days please reserve by telephone.
· Online reservation for the day can be used up to 18 hours before the visit time. Please make a reservation by telephone if it is over 18 hours.

Port Dining RicoRico Tel. +81-6-6463-5047 (reception hours 9: 30-20: 00)

<Notes>
※ For cancellation of reservation, we will charge a cancellation fee of 50% the day before and 100% of the day.
※ Please make reservations for over 13 people by phone.
※ If you need a high chair for children, please fill in the comment field.
* Because the offer area is different, you can not use the combination use of "Viking" and "Course" in the same group.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have, such as allergies or weak ingredients.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.