จองที่ร้าน Kibunesou

▶Reservations can not be made the day before or the day from the reservation form
▶There is no wine service in Tamatebakobenntou
▶If you do not hear from you even after your visit time, you will not be able to secure your seat.
▶When it is raining, or when the river is rising, it is dangerous to eat in the in-store restaurant.
▶To cancel your reservation or to change the number or schedule, please contact us by noon the day before your reservation.
From then on, cancellation fee will be charged. ● The day before pm 12:00 · 30% ● On the day · 50% ● Cancel all · 100%
The same applies to cancellations due to rain or typhoons. In principle, no cancellation fee will be charged when an alarm occurs.
▶Customers using the "Eizann Train" or "Kyoto Bus" will transfer to "Kifuneguchi Station".
▶Please order one dish per person.
10 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please teach your area of ​​residence
Please tell me the means of transportation to our shop

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.