จองที่ร้าน All Day Dining -CrossDine- - Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro

Special treatment for seniors (65 years and over) Adults (13 to 64 years) Special treatment for elementary school students (7 to 12 years) Special treatment for preschoolers (4 to 6 years) Infants (3 years and under) * Various special plans, senior and child rates Is already a preferential rate and cannot be used in conjunction with other benefits or discounts.・ For the number of people, please enter the total number of people including children, and select the content that corresponds to the breakdown of usage and age

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.