Đặt bàn tại Cross Dine - Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro

Senior privilege (aged 65 years and older) Adult (13 to 64 years old) Primary school child benefit (7 to 12 years old) pre-school birth benefit (4 to 6 years old) infant (under 3 years old) ※ various special plan, senior, Is already preferential fee so it can not be combined with other benefits or discount offers. · Number of people entering the total number of people including children, breakdown of usage, please choose the contents corresponding to age. ·

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.