จองที่ร้าน Nihonryori Mitsuwa

Please enjoy a blissful time with dishes using carefully selected seasonal ingredients.

[Business hours]
[Tuesday-Saturday] Lunch 11:30-14:30 (LO 13:30)
[Monday-Saturday] Dinner 17:30-22:00 (LO 20:00)
[Closed] Sunday

▶ Seating Please note that we may not be able to meet your request regarding the specification.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶For reservations of 10 people or more, please contact the restaurant directly.

Contact by phone: 028-632-0707

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.
If "None", please write "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.