จองที่ร้าน Grand Kitchen - パレスホテル東京

▶Please note that we may not always be able to meet your seating requests.
▶Dress code : Smart casual
▶Arrivals of more than 30 minutes past the reserved time will be considered cancelled. Please notify the restaurant if you will be more than 30 minutes late.

Hours of Operation: Click here for latest information

Restaurant Reservations +81-3-3211-5364
Grand Kitchen (Direct) +81-3-3211-5236
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergies, please notify us in advance.
Please enter your Certificate Number if you pay by Voucher.
【 Gift Certificate 】 PHT-GIFT #### / DG-A~D #### / W-####、####円分
【 with Our Compliments 】 PHT-RBO ####
Please enter your ID if you are a member of THE PALACE CLUB or Wedding Club.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน