Đặt bàn tại Grand Kitchen - パレスホテル東京

▶Please note that we may not always be able to meet your seating requests.
▶Dress code : Smart casual
▶Arrivals of more than 30 minutes past the reserved time will be considered cancelled. Please notify the restaurant if you will be more than 30 minutes late.

Hours of Operation: Click here for latest information

Restaurant Reservations +81-3-3211-5364
Grand Kitchen (Direct) +81-3-3211-5236
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergies, please notify us in advance.
Please enter your Certificate Number if you pay by Voucher.
【 Gift Certificate 】 PHT-GIFT #### / DG-A~D #### / W-####、####円分
【 with Our Compliments 】 PHT-RBO ####
Please enter your ID if you are a member of THE PALACE CLUB or Wedding Club.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.