Đặt bàn tại Grand Kitchen - パレスホテル東京

Message from the Restaurant
▶Please note that we may not always be able to meet your seating requests.
▶Dress code : Smart casual
▶Arrivals of more than 30 minutes past the reserved time will be considered cancelled. Please notify the restaurant if you will be more than 30 minutes late.

Restaurant Reservations +81-3-3211-5364
Grand Kitchen (Direct) +81-3-3211-5236
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergies, please notify us in advance.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.