จองที่ร้าน ㊡Prime42 BY NEBRASKA FARMS

▶Please let us know if you have any food allergies or special requests (birthday, business meeting, etc.)
▶Please note that we may not be able to honor your specific table seating request.
▶Please call us if you have a special request that requires our response, or for reservations of 8 people or more.
 Late arrivals will be automatically cancelled after 30 minutes unless we receive prior notification.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

please let us know if you have any food allergies or special requests

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.