จองที่ร้าน Ginza shabu-tu Yoshinosasa Ginza

▶Reservations are accepted for dinner period only.
▶Please understand that we may not be able to accommodate your seating request.
▶Please let us know if you have any dietary restrictions or food allergies.
▶All seats are non-smoking. There is a smoking area in the same building.
▶If you are more than 30 minutes late from your reserved time, your booking may be canceled.
▶For groups of 9 or more, please contact the restaurant directly.

Restaurant Telephone:03-5159-1287
10 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any dietary restrictions or food allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.