Đặt bàn tại Ginza shabu-tu Yoshinosasa Ginza

▶Reservations are accepted for dinner period only.
▶Please understand that we may not be able to accommodate your seating request.
▶Please let us know if you have any dietary restrictions or food allergies.
▶All seats are non-smoking. There is a smoking area in the same building.
▶If you are more than 30 minutes late from your reserved time, your booking may be canceled.
▶For groups of 9 or more, please contact the restaurant directly.

Restaurant Telephone:03-5159-1287
dưới 10 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have any dietary restrictions or food allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.