จองที่ร้าน Teppanyaki RURI/ Art Hotel Osaka Bay Tower

At Teppanyaki RURI, we will implement the following measures to prevent the spread of infection, giving top priority to the health and safety of our customers based on the measures against the new coronavirus infectious disease in Osaka Prefecture.・Hand washing and disinfection with disinfectant when entering the store.・Implementation of temperature measurement (customers with a temperature of 37.5 degrees or higher are not allowed to enter the store).・If you have any other health problems, please feel free to let us know before coming to the store.・We will reduce the number of seats to open the space between customers. Also, if you enter a phone number that is not connected to the reservation form or an unknown name, we may not be able to make your reservation. Thank you for your understanding. We look forward to welcoming you back. Art Hotel Osaka Bay Tower Teppanyaki RURI TELL 06-6573-3145 E mail art-osaka-baytower-ruri@mystays.com

การร้องขอ

Please let us know the details of any allergies or intolerances. We may not be able to respond on the same day. Example: 1 person is allergic to shrimp, extracts are not allowed, onions are not good, can be eaten if heated, etc. *If none, please write "none".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน