จองที่ร้าน wabiya

2023/08/22 Grand Open

≪Information about reservations≫
▶All meals will start at 18:30. Please come to the store on time for your reservation.

▶Please note that we do not have a children's menu.

▶This is a guide for 8 seats at the counter. We may not be able to meet your request for seat selection.

▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.

▶Please contact the store directly for reservations of 8 people or more.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in allergies and ingredients that you are not good at, including those of your companion. If none, please enter "none".
*We may not be able to respond to requests made on the same day.
Cancellation policy
If you cancel or change the number of people on the day of your reservation, a cancellation fee of 100% of the course fee will be charged. Please be sure to contact us in case of cancellation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.