จองที่ร้าน Yakinikugyusho Shin

[Business hours] Weekdays 18:00-23:00 (LO/22:00) Weekends and holidays 11:30-15:00 (LO/14:00) 17:00-23:00 (LO/22:00) ) *Lunch is only open on Saturdays, Sundays and public holidays. Counter seats on the 1st floor / private rooms on the 2nd floor ▶If we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, we may inevitably cancel your reservation. Please be sure to contact us if you will be late. ▶For private rooms on the 2nd floor, a room charge of 1100 yen (tax included) per room is charged only for dinner. ▶Sorry, we do not have high chairs for children. Thank you for your understanding.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.