Đặt bàn tại ADI TOKYO

Regarding reservations ▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat specification. ▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. ▶For reservations for 6 or more people, please contact the store directly. ☎Telephone inquiries: 03-6388-5219

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。(なしの場合は「なし」とご記入ください。)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.