Đặt bàn tại Canni Sienne Kitashinchi

11月7日解禁!松葉蟹コースご予約お待ちしております

Yêu cầu

We will make a reservation confirmation after making a reservation confirmation call from our shop. Please enter the number you can call.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.