Đặt bàn tại korare WINE AND DINE /DoubleTree by Hilton Toyama

▶ Any uninformed reservations past 30 minutes from reserved time, or reservations that are for reselling will be considered as cancellation of reservation.
▶ Please kindly understand that there may be media shooting without announcement.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Are there any food allergies,?
Are there any food allergies, if Yes please fill in here
If you are a Hilton Honors member, please enter your status and membership number (9-10 digits). If you are not a member, please enter "None". (Answer example) Gold 123456789

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.