Đặt bàn tại Anchor Ryogoku Riverside - THE GATE HOTEL 両国 by HULIC

dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please inform us of any allergies or restrictions beforehand.
If you need a highchair for your accompanying children, please inform us beforehand.
There is a limit to availability.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.