Đặt bàn tại Ginza wagyusoei

▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
▶For reservations for 5 or more people, please contact the store directly.
▶For children over 10 years old, we only accept private rooms.

Please contact us by phone. Telephone inquiries: 03-6264-6783

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
*If not, please write "None".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.