Đặt bàn tại Shunju Tsugihagi Hibiya

Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies. Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.

*The picture shown is a concept image and does not depict the actual product.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.