Đặt bàn tại Nanzenjisando Kikusui

●Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
●If we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, we may have no choice but to cancel your reservation.
●Service Charge The price includes a 10% service charge.
●Private rooms are available at a charge of 5,500 yen for lunch time and 11,000 yen for dinner time.
※Reservations for private rooms can be made by phone.
●Please contact the restaurant directly for reservations for more than 9 persons.

Inquiries by phone: 075-771-4101
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please let us know about any allergies or food allergies.
If you have any allergies, please indicate whether or not you are allergic to soup stock, as soup stock is used in some dishes.
If you have no allergies, please write "none.

*We are sorry, but we are unable to accommodate vegan, vegetarian, or gluten-free requests.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.