Đặt bàn tại Shinano / Kaidu / Yamasachi - Hotel Metropolitan Nagano

◆ Please let us know your meal usage (birthday, entertainment, etc.) and food allergies. ◆ Please note that we may not be able to meet your request for seat designation. ◆ We accept [5 or more people] or [Reservation of private room] by phone. (050-3155-3236) ◆ We may contact you to confirm your reservation.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたらご記入ください。
※コース or メニューによっては対応できない場合がございます。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.