Đặt bàn tại Neboke Ginzaten

▶Request of a table preference will be subjected to availability.
▶Let us know when you will be late. After 30 minutes, the reservation will be canceled.
▶Specify ingredients in case of food allergy, in the space provided.
▶There will be cancellation charge.
Scheduled day 100%
Previous day 50%

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.