Đặt bàn tại ㊡Prime42 BY NEBRASKA FARMS

▶Please let us know if you have any food allergies or special requests (birthday, business meeting, etc.)
▶Please note that we may not be able to honor your specific table seating request.
▶Please call us if you have a special request that requires our response, or for reservations of 8 people or more.
 Late arrivals will be automatically cancelled after 30 minutes unless we receive prior notification.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

please let us know if you have any food allergies or special requests

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.