Đặt bàn tại respiracion

▶︎ We start cooking before the customer arrives, so please respect the reservation time. ▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late. ▶︎Reservations must be made for customers over the age of 12. (Excluding charters) ▶︎Please refrain from wearing clothes that are too casual.

Yêu cầu

We will check your usage history. If you have a history of use, please fill in when you used it in the request column.
Please tell me from where you come to our store. Example) Tokyo USA China

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.