Đặt bàn tại Gaucher

Meals Board of applications (birthday, entertainment, etc.) and, please let us know and food allergy.
Regarding your designated seats, but you may not meet your needs, please note.
Dinner time, as table charge, will be charged per person ¥ 500.

Yêu cầu

アレルギー食材/苦手な食材等ございましたらご記入ください。       
※記入例:2名甲殻類のアレルギー
(デザート時)
お誕生日等、お祝いのメッセージをご要望の方。例:Bon anniversaire 〇〇

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.