Đặt bàn tại Tempura Ginza ONODERA Souhonten

▶For cancellations, please note that a cancellation fee of 50% per person on the day before and 100% per person on the day will be charged for the number of people. (The cancellation policy also applies to a decrease in the number of people.) ▶Contents may change depending on purchasing status.
▶Please refrain from bringing preschool children or children who cannot enjoy the course.
▶*We apologize, but we do not offer vegetarian courses.

Yêu cầu

【Accommodations】Please inform your hotel name and the hotel reservation name.
If there are any dietary restrictions, please inform us in advance so that we can arrange for the special dietary requirements.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.