Đặt bàn tại Umeda Toka

★Reservation method★ 1. Select "Number of people" and "Usage date" (plan may not be available depending on time) 2. Select seat type from "Category". 3. Select the desired plan from the displayed plans. ↓ Available time will be displayed on the calendar ↓ 4. Select the desired time from the calendar. ■Notes■ 〇 Seats are limited to 2 hours from the reserved time. 〇Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. *For food requests, please contact us directly by phone. 〇All you can drink is set as a set with the course. *For all-you-can-drink only, a standard price of 2000 yen and a premium of 2500 yen will be charged for 6 people or more. *Please change or cancel your reservation by 21:00 the day before. If you cancel on the day or change the number of people, a 100% cancellation fee will be charged.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.