จองที่ร้าน 141

- About Reservations -
●We may not be able to accommodate your seating request.
●Private room reservations are accepted for lunch orders of 20,000 yen or more, and dinner orders of 60,000 yen or more. Please make a reservation for a private room plan.
●Children who can eat the same meals as adults are allowed to enter the restaurant. Please include them in the number of adults when making a reservation.
*Weekday dinners: Junior high school students and above, lunch and weekend and holiday dinners: Elementary school students and above are allowed to enter.
●Please contact us by phone if you are making a reservation for 9 people or more.

- Requests when visiting the restaurant -
●For reservations for dinner seats only, please order at least 1 drink and 2 dishes per person. This applies to children.
●If we are unable to contact you after 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
●Please refrain from paying by separate cards for large groups.
●We may ask you to leave if you talk loudly in a way that offends other customers.

Telephone inquiries: 03-5475-1415

การร้องขอ

If you have any allergies, please write them down.
Customers who order a course with dessert can write a message on the dessert plate.
For other customers, we will prepare a dessert plate with a message (approximate price: 1,800 yen for 2-3 people).
Please write the message you would like. Example: Happy Birthday 〇〇

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.