จองที่ร้าน Apicius

・Online reservation is available up to two months ahead of the same date.
 For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・For reservations more than 3 people, please call the restaurant.
Restaurant APICIUS International Call +81-33-214-1361(Close on Sunday)
・Credit cards
DC,JCB、DINERS,UC,VISA,AMEX,MC

<Requests from APICIUS>
・Dress code
 Jackets are required for gentlemen.
Please refrain from wearing casual clothing as jeans or sneakers, etc.

・Guests must be 10 years or older. (Jackets are required)
・Taxe non comprise. Supplement pour le service de 10%
We will add 12% service charge.
• Cancellations without prior notice will incur cancellation fee.
・No smoking in hall restaurant.

การร้องขอ

食材のアレルギーがありましたらお知らせください。
If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป