จองที่ร้าน Apicius

・Online reservation is available up to two months ahead of the same date.
 For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・For reservations more than 3 people, please call the restaurant.
Restaurant APICIUS International Call +81-33-214-1361(Close on Sunday)
・Credit cards
DC,JCB、DINERS,UC,VISA,AMEX,MC

<Requests from APICIUS>
・Dress code
 Jackets are required for gentlemen.
Please refrain from wearing casual clothing as jeans or sneakers, etc.

・Guests must be 10 years or older. (Jackets are required)
We will add 12% service charge.
• Cancellations without prior notice will incur cancellation fee.
・No smoking in hall restaurant.

การร้องขอ

食材のアレルギーがありましたらお知らせください。
If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
For celebrations and anniversaries, we will prepare a message plate for dessert. (Example: Happy Birthday〇〇〇… etc.) If you write your name in the request field below, we will prepare a plate with your name on it.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.