จองที่ร้าน Chinese "Sairyu" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

Restaurant General reservations dial: 045-411-1188 Hours: 10:00 to 20:00
SaiRyu Direct: 045-411-1144 Hours: 10:30 to 21:00
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Customers with food allergies, please let us know in advance.
※ Customers with severe food allergy symptoms, there is a case to be refused for safety.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.